Projekti

ires-ekologija-zaštita-okoliša

Naše znanje i iskustvo pretočili smo u više od 200 uspješnih projekata za klijente koji sežu od ministarstava do malih poduzetnika.

Uzimajući u obzir specifičnost svakog projekta, vodimo se načelima povjerenja, sistematičnosti i odgovornosti.

Naš interdisciplinarni tim prati projekt tijekom cijelog projektnog ciklusa, od planiranja do njegove provedbe, u skladu s potrebama poslovnog partnera te uvažavajući načela zaštite prirode i okoliša.

Proces suradnje

Upoznavanje

Prije početka rada na projektu vas upoznajemo i slušamo što želite postići sa projektom kako bismo vam ponudili najprihvatljivije rješenjeOd početka njegujemo partnerski odnos i suradnju na obostrano zadovoljstvo. 

Priprema projekta

Vaše inpute prilagođavamo optimalnoj praksi i metodologiji rada kako bismo usuglasili konačni projektni zadatak. Detaljno razrađen terminski plan omogućava vam praćenje svih faza projekta.

Rad na projektu

Naš interdisciplinarni tim sagledava sve okolišne aspekte projekta. Za svaki rizik projekta nudimo rješenje. Izvještavamo vas redovito o napretku pružamo konzultativnu podršku do završetka projekta.

Neki od projekata na kojima smo radili

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš „Izgradnja sunčane elektrane Barbičin“ Klijent: Općina BaškaTrajanje projekta: 2015. Planirani zahvat odnosi se na

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije Klijent: Sisačko-moslavačka županijaTrajanje projekta: 2015.-2017. Izradi II. Izmjena i

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Siska za razdoblje od 2019. do 2022.godine Klijent: Grad

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Novi most i pristupna cesta preko Kupe u Pokupju na D228 Od km 0+000,00 (cca. km 25+22,0