About Ires Ekologija

This author has not yet filled in any details.
So far Ires Ekologija has created 63 blog entries.

Elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima za skupinu proizvoda „Sredstva za čišćenje čvrstih površina” u svrhu dodjele znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel

Reference Elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima za skupinu proizvoda „Sredstva za čišćenje čvrstih površina” u svrhu dodjele znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel U svrhu dodjele znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel za tvrtku S-ATEA d.o.o. izradili smo ukupno tri Elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima za skupinu proizvoda „Sredstva [...]

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Siska za razdoblje od 2019. do 2022.godine

Reference Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Siska za razdoblje od 2019. do 2022.godine Osnovni cilj Programa  zaštite zraka je zaštita i trajno poboljšanje zraka na području Grada  Siska s  posebnim  naglaskom  na onečišćujuće tvari s obzirom na koje je zrak u Gradu II. kategorije kvalitete.Ukupna analiza stanja [...]

Program zaštite okoliša Grada Siska 2019.-2022. godine

Reference Program zaštite okoliša Grada Siska 2019.-2022. godine Program zaštite okoliša Grada Siska za razdoblje 2019. do 2022. godine predstavlja osnovni dokument koji pruža cjeloviti skup smjernica za sektor zaštite okoliša u četverogodišnjem razdoblju. Osim što prezentira relevantne informacije o stanju i trendovima u okolišu, djelovanju i učinku ljudskih aktivnosti (sektorskih opterećenja) te njihovim učincima [...]

Izvješće o stanju okoliša Grada Siska za razdoblje 2013.-2018.

Reference Izvješće o stanju okoliša Grada Siska za razdoblje 2013.-2018. Izvješće je strukturirano tako da s jedne strane daje prikaz uzroka, pritisaka i posljedica promjena okoliša, a s druge strane navodi postojeće odgovore društva koji se primjenjuju s ciljem da se smanje negativni utjecaji ljudskih aktivnosti na okoliš te pokazuje učinkovitost njihovog provođenja. Metodologija izrade [...]

Izvješće o stanju okoliša Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2014.-2017. godine

Reference Izvješće o stanju okoliša Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2014.-2017. godine Izvješće o stanju okoliša Krapinsko-zagorske županije izrađeno je za razdoblje 2014. do 2017. godine sukladno Zakonu i temeljnim dokumentima održivog razvitka i zaštite okoliša i to Strategiji održivog razvitka Republike Hrvatske i Nacionalnom planu djelovanja na okoliš te sukladno posljednjem Izvješću o stanju okoliša [...]

Program zaštite okoliša Sisačko-moslavačke županije 2018. – 2021. godine

Reference Program zaštite okoliša Sisačko-moslavačke županije 2018.-2021. godine Program zaštite okoliša Sisačko-moslavačke županije izrađen je za razdoblje 2018. do 2021. godine sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, a osnovu za izradu Programa predstavlja Izvješće o stanju okoliša Sisačko-moslavačke županije 2011.-2014. godine.Zbog vremenskog odmaka zadnjeg Izvješća o stanju okoliša Sisačko-moslavačke županije 2011. do 2014. godine i ovog [...]

Izvješće o stanju okoliša Sisačko-moslavačke županije 2011. – 2014.

Reference Izvješće o stanju okoliša Sisačko-moslavačke županije 2011.-2014. Izvješće o stanju okoliša izrađeno je na temelju Zakona o zaštiti okoliša, a sadrži pregled ostvarivanja ciljeva Strategije i Plana, podatke o stanju okoliša u Sisačko-moslavačkoj županiji, podatke o opterećenju okoliša, te druge podatke od značenja za zaštitu okoliša i prirode, podatke o utjecaju pojedinih zahvata na [...]

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2018. do 2021. godine

Reference Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2018. do 2021. godine Program zaštite zraka Sisačko-moslavačke županije izrađen je za četverogodišnje razdoblje 2018. - 2021. godine. Zakonska osnova za izradu navedenog Programa je Zakon o zaštiti zraka prema kojem predstavničko tijelo Županije donosi Program koji [...]

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagode klimatskim promjenama za područje Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Reference Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagode klimatskim promjenama za područje Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2017. do 2020. godine Program zaštite zraka Dubrovačko-neretvanske županije izrađen je za razdoblje od 2017. do 2020. godine, a njegov osnovni cilj je zaštita i trajno poboljšanje zraka na području Županije.Analizom dostupnih podataka detaljno je [...]

Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije 2015. – 2018. godine

Reference Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije 2015. - 2018. godine Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije izrađeno je za 2015. - 2018.  godine sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i temeljnim dokumentima održivog razvitka i zaštite okoliša i to Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša i Nacionalnom planu djelovanja na okoliš te sukladno posljednjem Izvješću o stanju [...]