Strateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine

Predmet ove strateške studije je procjena vjerojatno značajnih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi koji bi mogli nastati provedbom Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine, a koji predstavlja temeljni strateško planski dokument.

Elaborat zaštite okoliša za projekt sunčane elektrane Dobra voda

Elaborat zaštite okoliša za tvrtku Neoen izrađen je za sunčanu elektranu Dobra voda u Zadarskoj županiji u blizini Grada Benkovca.

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš „Izgradnja sunčane elektrane Barbičin“

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš „Izgradnja sunčane elektrane Barbičin“ Klijent: Općina BaškaTrajanje projekta: 2015.Planirani zahvat odnosi se na izgradnju samostojeće sunčane elektrane, snage 5 MW, koja bi zauzela oko 15 ha površine na otoku Krk u općini Baška na prostoru Valnišće. Temeljem raspoloživih informacija i podataka provedene su analize mogućih utjecaja zahvata [...]

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije Klijent: Dubrovačko-neretvanska županijaTrajanje projekta: 2014.-2015.Strateškom studijom ukupno je analizirano 111 lokacija, od kojih su na 17 lokacija planirane vjetroelektrane (VE), na 89 lokacija sunčane elektrane (SE), na 4 lokacije vjetro-sunčane elektrane (VSE), a na jednoj lokaciji mala hidroelektrana (MAHE). Svaka lokacija [...]

Studija o utjecaju zahvata na okoliš Vjetroelektrana Svilaja

Studija o utjecaju zahvata na okoliš Vjetroelektrana Svilaja Klijent: JURA ENERGIJA d.o.o. za proizvodnju i distribuciju električne energijeTrajanje projekta: 2014.-2018.Predmet Studije utjecaja na okoliš je procjena utjecaja zahvata izgradnje, korištenja i dekomisije vjetroelektrane (VE) Svilaja na okoliš. Ovim zahvatom predviđena je izgradnja vjetroelektrane (VE) s 17 vjetroagregata na lokaciji planine Svilaje. Također, studijom su razmatrane [...]