Strateška studija utjecaja na okoliš II. Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Krapinsko-zagorske županije

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Krapinsko-zagorske županije Klijent: Krapinsko-zagorska županijaTrajanje projekta: 2014.-2015.Razlozi za donošenje II. ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana je utvrđivanje potrebe osiguranja prostorno-planskih uvjeta za razvoj energetske, prometne i komunalne infrastrukture od važnosti za Republiku Hrvatsku i Krapinsko-zagorsku županiju.Analizom varijantnih rješenja za lokaciju odlaganja azbestnog [...]

Strateška studija utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Strateška studija utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara Klijent: Grad BjelovarTrajanje projekta: 2018.-2019.Ciljevi prostornog uređenja koji su primijenjeni u Planu su ostvariti ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, a pri tom osigurati racionalno korištenje i očuvanje kapaciteta prostora, zaštitu prirodnih i kulturnih dobara, regionalnu prostornu [...]

Strateška studija o utjecaju na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije

Strateška studija o utjecaju na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije Klijent: Požeško-slavonska županijaTrajanje projekta: 2017.-2019.Jedan od osnovnih ciljeva izrade III. Izmjena i dopuna prostornog plana bilo je osiguravanja i utvrđivanja prostorne lokacije akumulacije Kamenska na rijeci Orljava te korekcije svih elemenata prostornog planiranja (prometa i infrastrukture, naselja i njihovih granica građevinskih [...]

Strateška studija utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije​

Strateška studija utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije Klijent: Virovitičko-podravska županijaTrajanje projekta: 2015.-2019.Izradi VI. Izmjena i dopuna prostornog plana se pristupilo zbog postizanja sljedećih ciljeva prostornog uređenja: ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, unapređenje poljoprivrednih djelatnosti, razvoj infrastrukture, pravilno i gospodarski opravdano gospodarenje s otpadom, razvoj [...]

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovačke županije

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovačke županije Osnovni cilj izrade i donošenja Izmjena i dopuna je da se, kroz usklađivanje prostorno planskih rješenja s novim propisima, dokumentacijom i stanjem na terenu, osigura kvalitetniji prostorni i gospodarski razvoj Karlovačke županije.Za neke od zahvata za koje je Studija procijenila da mogu [...]

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije Klijent: Sisačko-moslavačka županijaTrajanje projekta: 2015.-2017.Izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Sisačko-moslavačke županije pristupilo se radi ostvarenja optimalnog iskorištavanja prostora uz osiguranje prostora javnog interesa, ispitivanja lokacija za smještaj obnovljivih izvora energije, opremanja infrastrukturom i usklađenja Plana s drugim planskim dokumentima.Studijom [...]