Projekti

ires-ekologija-zaštita-okoliša

Naše znanje i iskustvo pretočili smo u više od 200 uspješnih projekata za klijente koji sežu od ministarstava do malih poduzetnika.

Uzimajući u obzir specifičnost svakog projekta, vodimo se načelima povjerenja, sistematičnosti i odgovornosti.

Naš interdisciplinarni tim prati projekt tijekom cijelog projektnog ciklusa, od planiranja do njegove provedbe, u skladu s potrebama poslovnog partnera te uvažavajući načela zaštite prirode i okoliša.

Proces suradnje

Upoznavanje

Prije početka rada na projektu vas upoznajemo i slušamo što želite postići sa projektom kako bismo vam ponudili najprihvatljivije rješenjeOd početka njegujemo partnerski odnos i suradnju na obostrano zadovoljstvo. 

Priprema projekta

Vaše inpute prilagođavamo optimalnoj praksi i metodologiji rada kako bismo usuglasili konačni projektni zadatak. Detaljno razrađen terminski plan omogućava vam praćenje svih faza projekta.

Rad na projektu

Naš interdisciplinarni tim sagledava sve okolišne aspekte projekta. Za svaki rizik projekta nudimo rješenje. Izvještavamo vas redovito o napretku pružamo konzultativnu podršku do završetka projekta.

Neki od projekata na kojima smo radili

Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Nastavak vodoistražnih radova na području Korenice-istražno bušenje“

Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Nastavak vodoistražnih radova na području Korenice-istražno bušenje“

Strateška studija utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije​

Strateška studija utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije​

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima na području Odranskog i Sunjskog polja

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima na području Odranskog i Sunjskog polja

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Siska za razdoblje od 2019. do 2022.godine

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Siska za razdoblje od 2019. do 2022.godine

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovačke županije

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovačke županije

Studija o utjecaju zahvata na okoliš Vjetroelektrana Svilaja

Studija o utjecaju zahvata na okoliš Vjetroelektrana Svilaja

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš „Izgradnja sunčane elektrane Barbičin“

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš „Izgradnja sunčane elektrane Barbičin“

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Sustav odvodnje naselja Badanj, grad Drniš“

Elaborat zaštite okoliša za projekt „Sustav odvodnje naselja Badanj, grad Drniš“

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagode klimatskim promjenama za područje Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagode klimatskim promjenama za područje Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Studija krajobraznih vrijednosti Sisačko-moslavačke županije – krajobrazna osnova sa procjenom karaktera i osjetljivosti krajobraza

Studija krajobraznih vrijednosti Sisačko-moslavačke županije – krajobrazna osnova sa procjenom karaktera i osjetljivosti krajobraza

Strateška studija utjecaja Plana održive urbane mobilnosti Grada Pule na okoliš

Strateška studija utjecaja Plana održive urbane mobilnosti Grada Pule na okoliš

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030.

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030.

Izvješće o stanju okoliša Grada Siska za razdoblje 2013.-2018.

Izvješće o stanju okoliša Grada Siska za razdoblje 2013.-2018.

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Izgradnja pregrade na rukavcu starog toka rijeke Drave“

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Izgradnja pregrade na rukavcu starog toka rijeke Drave“

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana navodnjavanja Varaždinske županije

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana navodnjavanja Varaždinske županije

Strategija razvoja poljoprivrede Općine Legrad za razdoblje od 2018. do 2028. godine

Strategija razvoja poljoprivrede Općine Legrad za razdoblje od 2018. do 2028. godine

Izvješće o stanju okoliša Sisačko-moslavačke županije 2011.-2014.

Izvješće o stanju okoliša Sisačko-moslavačke županije 2011.-2014.

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Krapinsko-zagorske županije

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Krapinsko-zagorske županije

Analiza očuvanosti i potencijala staništa za potrebe razvoja ZI

Analiza očuvanosti i potencijala staništa za potrebe razvoja ZI

Strateška studija utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Strateška studija utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije 2015. – 2018. godine

Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije 2015. – 2018. godine

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata „Inovacijsko središte u Zvjerincu“ na okoliš

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata „Inovacijsko središte u Zvjerincu“ na okoliš

Elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima za skupinu proizvoda „Sredstva za čišćenje čvrstih površina” u svrhu dodjele znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel

Elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima za skupinu proizvoda „Sredstva za čišćenje čvrstih površina” u svrhu dodjele znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel

Strateška studija utjecaja „Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone uvala Široka“ na okoliš

Strateška studija utjecaja „Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone uvala Široka“ na okoliš

Program zaštite okoliša Grada Siska 2019.-2022. godine

Program zaštite okoliša Grada Siska 2019.-2022. godine

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2018. do 2021. godine

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2018. do 2021. godine