Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata „Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda hotelskog kompleksa Nimfa u Živogošću“ na okoliš

Klijent: Općina Mošćenička Draga
Trajanje projekta: 2018.

Elaborat analizira Glavni projekt kojim je predviđena rekonstrukcija hotelskog kompleksa Nimfa u Živogošću. Predmet Elaborata je pročistač otpadnih voda hotelskog kompleksa čiji ukupni biorazgradivi teret pročišćavanja iznosi 92,0 kg BPK5/dan što je ekvivalentno 1150 ES.

Kako je riječ o već izgrađenom objektu, analizirani su stvarni utjecaji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda hotelskog kompleksa Nimfa na sastavnice okoliša tijekom njegovog korištenja i nisu procijenjeni kao značajni. S obzirom da se na području hotelskog kompleksa Nimfa, provodi redovita kontrola kakvoće mora za kupanje, nije propisano dodatno praćenje stanja okoliša.

Predmet Elaborata je pročistač otpadnih voda hotelskog kompleksa čiji ukupni biorazgradivi teret pročišćavanja iznosi 92,0 kg BPK5/dan što je ekvivalentno 1150 ES.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?