Strateška studija utjecaja na okoliš Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem

Strateška studija utjecaja na okoliš radila se za Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Trajanje projekta: 2015.-2016.

EU je 2008. godine donijela Direktivu kojim se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša. Navedenom Direktivom države članice moraju poduzeti potrebne mjere za postizanje ili održavanje dobrog ekološkog stanja u morskom okolišu najkasnije do 2020. godine. U tu je svrhu izrađen Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem.

Strateška studija – mjere

Mjere koje je definirao Program teže postizanju dobrog stanja okoliša, odnosno smanjenju opterećenja na morski okoliš i obalno područje. Procjenom utjecaja Programa na okoliš zaključeno je da su definirane mjere u skladu sa ciljevima zaštite okoliša i prirode te su s tog aspekta prihvatljive za okoliš, odnosno analizirane sastavnice.

Procjenom utjecaja Programa na okoliš zaključeno je da su definirane mjere u skladu sa ciljevima zaštite okoliša i prirode te su s tog aspekta prihvatljive za okoliš, odnosno analizirane sastavnice.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?