Izvješće o stanju okoliša Grada Siska za razdoblje 2013.-2018.

Klijent: Grad Sisak
Trajanje projekta: 2019.

Izvješće je strukturirano tako da s jedne strane daje prikaz uzroka, pritisaka i posljedica promjena okoliša, a s druge strane navodi postojeće odgovore društva koji se primjenjuju s ciljem da se smanje negativni utjecaji ljudskih aktivnosti na okoliš te pokazuje učinkovitost njihovog provođenja. Metodologija izrade Izvješća sastojala se u prikupljanju i obradi podataka od institucija koje posjeduju mjerodavne podatke za određeno tematsko područje zaštite okoliša.

Za potrebe Izvješća, izrađen je anketni upitnik koji je poslan nadležnom upravnom odjelu,  koji  ga  je  proslijedio  drugim  upravnim odjelima kako bi se dobio uvid u stanje i probleme za svaki pojedini sektor. Razlog provođenja anketnog upitnika je, prije svega, postojanje velikog nesrazmjera u dostupnosti podataka između pojedinih sektora, jer se podaci o okolišu znatno bolje prate u nekim područjima u kojima se mjerenja provode sistematično te se podaci prikupljaju tokom godina, dok u drugima nije tako.

Ukupno gledano, Izvješće analizira podatke dostupne iz javnih izvora u razdoblju 2013. do 2018. godine, ali i ranije, na proračunima i kartografskim/grafičkim prikazima koji su izvedeni iz prikupljenih podataka, na temelju rezultata anketnog upitnika provedenog  u svibnju i lipnju 2019. godine na nadležnom upravnom odjelu i drugim upravnim odjelima Grada te analize  podataka  dostavljenih  na  temelju  zahtjeva za  pristup informacijama  relevantnih  institucija,  kao  i  na  stručnim analizama zakonodavnog  okvira,  raznih  izvještaja,  strateško-planske  dokumentacije te  problematike  pritisaka  po sektorima i sastavnicama okoliša županijske i lokalne razine.

Izvješće je strukturirano tako da s jedne strane daje prikaz uzroka, pritisaka i posljedica promjena okoliša, a s druge strane navodi postojeće odgovore društva koji se primjenjuju s ciljem da se smanje negativni utjecaji ljudskih aktivnosti na okoliš te pokazuje učinkovitost njihovog provođenja.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?