Analiza očuvanosti i potencijala staništa za potrebe razvoja ZI

Analiza očuvanosti i potencijala staništa za potrebe razvoja ZI Klijent: 3E projekti d.o.o.Trajanje projekta: 2018.Analiza očuvanosti i potencijala staništa za potrebe razvoja zelene infrastrukture provedena je za područje unutar obuhvata Grada Siska. Ovo područje karakteriziraju raznolika staništa koja su u većoj ili manjoj mjeri pod utjecajem čovjeka dok su područja s najvećom očuvanošću prirodna područja [...]

Plan prilagodbe klimatskim promjenama grada Dubrovnika

Plan prilagodbe klimatskim promjenama grada Dubrovnika Klijent: Dubrovačka razvojna agencija DURA d.o.o.Trajanje projekta: 2019.Plan prilagodbe klimatskim promjenama grada Dubrovnika izrađen je u sklopu prekograničnog programa suradnje (CBC) Italija-Hrvatska, a kojeg financira EU projekt iDEAL (eng. DEcision support for Adaptation pLan). Glavni partner projekta iDEAL je IRENA - Istarska Regionalna ENergetska koja zajedno s DURA-om (Dubrovačka [...]

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Rekonstrukcija i sanacija tvrđave sv. Nikole u Šibeniku“

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Rekonstrukcija i sanacija tvrđave sv. Nikole u Šibeniku“ Klijent: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – PrirodaTrajanje projekta: 2019.Projektom je predviđena rekonstrukcija i sanacija tvrđave sv. Nikola za potrebe javne namjene koja je bila zatvorena za javnost. Osim toga, elaboratom je analizirana i [...]

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Most Slovin – pješački viseći most“ na okoliš

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Most Slovin – pješački viseći most“ na okoliš Klijent: Grad SlunjTrajanje projekta: 2018.-2019.Idejnim rješenjem planira se izgradnja pješačkog visećeg mosta koji bi spajao lijevu i desnu obalu rijeke Slunjčice te na taj način unaprijedio turističku infrastrukturu.Realizacijom planiranog zahvata povećat će se kvaliteta prometnih pješačkih kapaciteta te će se postići bolji [...]

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata „Inovacijsko središte u Zvjerincu“ na okoliš

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata „Inovacijsko središte u Zvjerincu“ na okoliš Klijent: Grad KninTrajanje projekta: 2017.Planira se inovacijsko središte koje će biti locirano u naselju Zvjerinac, u općini Biskupija te će Veleučilištu u Kninu služiti kao tehnološki park gdje se predviđaju edukativna poljoprivredno – prehrambeno – prerađivačka pilot postrojenja.Prilikom procjene utjecaja izgradnje planiranog zahvata [...]