Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Siska za razdoblje od 2019. do 2022.godine

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Siska za razdoblje od 2019. do 2022.godine Klijent: Grad SisakTrajanje projekta: 2019.Osnovni cilj Programa  zaštite zraka je zaštita i trajno poboljšanje zraka na području Grada  Siska s  posebnim  naglaskom  na onečišćujuće tvari s obzirom na koje je zrak u Gradu II. kategorije [...]

Program zaštite okoliša Grada Siska 2019.-2022. godine

Program zaštite okoliša Grada Siska 2019.-2022. godine Klijent: Grad SisakTrajanje projekta: 2019.-2020.Program zaštite okoliša Grada Siska za razdoblje 2019. do 2022. godine predstavlja osnovni dokument koji pruža cjeloviti skup smjernica za sektor zaštite okoliša u četverogodišnjem razdoblju. Osim što prezentira relevantne informacije o stanju i trendovima u okolišu, djelovanju i učinku ljudskih aktivnosti (sektorskih opterećenja) [...]

Izvješće o stanju okoliša Grada Siska za razdoblje 2013.-2018.

Izvješće o stanju okoliša Grada Siska za razdoblje 2013.-2018. Klijent: Grad SisakTrajanje projekta: 2019. Izvješće je strukturirano tako da s jedne strane daje prikaz uzroka, pritisaka i posljedica promjena okoliša, a s druge strane navodi postojeće odgovore društva koji se primjenjuju s ciljem da se smanje negativni utjecaji ljudskih aktivnosti na okoliš te pokazuje učinkovitost [...]

Izvješće o stanju okoliša Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2014. – 2017. godine

Izvješće o stanju okoliša Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2014. – 2017. godine Klijent: Krapinsko-zagorska županijaTrajanje projekta: 2018.-2019. Izvješće o stanju okoliša Krapinsko-zagorske županije izrađeno je za razdoblje 2014. do 2017. godine sukladno Zakonu i temeljnim dokumentima održivog razvitka i zaštite okoliša i to Strategiji održivog razvitka Republike Hrvatske i Nacionalnom planu djelovanja na okoliš te [...]

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2018. do 2021. godine

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2018. do 2021. godine Klijent: Sisačko-moslavačka županijaTrajanje projekta: 2018. Program zaštite zraka Sisačko-moslavačke županije izrađen je za četverogodišnje razdoblje 2018. - 2021. godine. Zakonska osnova za izradu navedenog Programa je Zakon o zaštiti zraka prema kojem predstavničko tijelo [...]

Izvješće o stanju okoliša Sisačko-moslavačke županije 2011.-2014.

Izvješće o stanju okoliša Sisačko-moslavačke županije 2011. – 2014. Klijent: Sisačko-moslavačka županijaTrajanje projekta: 2015. Izvješće o stanju okoliša izrađeno je na temelju Zakona o zaštiti okoliša, a sadrži pregled ostvarivanja ciljeva Strategije i Plana, podatke o stanju okoliša u Sisačko-moslavačkoj županiji, podatke o opterećenju okoliša, te druge podatke od značenja za zaštitu okoliša i prirode, [...]

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagode klimatskim promjenama za područje Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagode klimatskim promjenama za područje Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2017. do 2020. godine Klijent: Dubrovačko-neretvanska županijaTrajanje projekta: 2016. Program zaštite zraka Dubrovačko-neretvanske županije izrađen je za razdoblje od 2017. do 2020. godine, a njegov osnovni cilj je zaštita i trajno poboljšanje zraka na području Županije.Analizom [...]

Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije 2015. – 2018. godine

Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije 2015. - 2018. godine Klijent: Dubrovačko-neretvanska županijaTrajanje projekta: 2019. Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije izrađeno je za 2015. - 2018.  godine sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i temeljnim dokumentima održivog razvitka i zaštite okoliša i to Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša i Nacionalnom planu djelovanja na okoliš te sukladno [...]

Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije za razdoblje 2013. do 2016. godine

Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije za razdoblje 2013. do 2016. godine Klijent: Karlovačka županijaIzvješće o stanju okoliša Karlovačke županije izrađeno je za razdoblje 2013. do 2016. godine sukladno Zakonu i temeljnim dokumentima održivog razvitka i zaštite okoliša i to Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša i Nacionalnom planu djelovanja na okoliš te sukladno posljednjem Izvješću o [...]