Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagode klimatskim promjenama za područje Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Klijent: Dubrovačko-neretvanska županija
Trajanje projekta: 2016.

Program zaštite zraka Dubrovačko-neretvanske županije izrađen je za razdoblje od 2017. do 2020. godine, a njegov osnovni cilj je zaštita i trajno poboljšanje zraka na području Županije.

Analizom dostupnih podataka detaljno je opisano stanje kvalitete zraka na području Županije te je izrađena ukupna analiza stanja emisija u zrak prema vrsti izvora kako bi se dobio uvid u najveće izvore emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Županije. Na temelju izrađene analize zaključeno je kako primarne izvore onečišćujućih tvari u zrak na području Županije predstavljaju promet i opća potrošnja (uslužne djelatnosti, poljoprivreda i graditeljstvo) te u manjoj mjeri kućanstva i industrija.

Programom su definirani ciljevi i ukupno 32 mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka, zaštitu ozonskog sloja i prilagodbu klimatskim promjenama po sektorima utjecaja s redoslijedom, rokovima i obveznicima provedbe mjera, procjenom sredstava za njegovu provedbu, kao i za praćenje njegove provedbe.

Analizom dostupnih podataka detaljno je opisano stanje kvalitete zraka na području Županije te je izrađena ukupna analiza stanja emisija u zrak prema vrsti izvora kako bi se dobio uvid u najveće izvore emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Županije.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?