Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine

Reference Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine Predmetna Strategija definirala je tri cilja: Konkurentno gospodarstvo, Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života te Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode. Svaki cilj podijeljen je na razvojne prioritete Krapinsko – zagorske županije koji sadrže razradu ciljeva, a logično proizlaze iz vizije [...]

Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije do kraja 2020. godine

Reference Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije do kraja 2020. godine Županijska razvojna strategija Virovitičko-podravske županije do kraja 2020.godine je temeljni strateški planski dokument u kojem su određeni glavni ciljevi i prioriteti razvoja te projekti koji će svojom realizacijom doprinijeti ostvarenju postavljene vizije područja. Predmetna Strategija definirala je tri cilja: Povećanje [...]

Studija krajobraznih vrijednosti Sisačko-moslavačke županije – krajobrazna osnova sa procjenom karaktera i osjetljivosti krajobraza

Reference Studija krajobraznih vrijednosti Sisačko-moslavačke županije - krajobrazna osnova sa procjenom karaktera i osjetljivosti krajobraza Studija krajobraznih vrijednosti predstavlja prostorno plansku podlogu u kojoj se objedinjuju podaci o svojstvenostima i stanju prirodnih, ekoloških, demografskih, kulturnih, povijesnih, estetskih i gospodarskih vrijednosti prostora. Svrha  Studije  krajobraznih  vrijednosti  je  popularizacija  teme  krajobraza  prvenstveno u lokalnoj zajednici ali i [...]

Strateška studija utjecaja na okoliš Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem

Reference Strateška studija utjecaja na okoliš Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem EU je 2008. godine donijela Direktivu kojim se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša. Navedenom Direktivom države članice moraju poduzeti potrebne mjere za postizanje ili održavanje dobrog ekološkog stanja u morskom okolišu najkasnije do 2020. [...]