Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine

Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije do kraja 2020. godine

Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije do kraja 2020. godine Strateška studija utjecaja na okoliš radila se za Virovitičko-podravska županiju.Trajanje projekta: 2018.-2019.Županijska razvojna strategija Virovitičko-podravske županije do kraja 2020.godine je temeljni strateški planski dokument u kojem su određeni glavni ciljevi i prioriteti razvoja te projekti koji će svojom realizacijom doprinijeti ostvarenju [...]

Studija krajobraznih vrijednosti Sisačko-moslavačke županije – krajobrazna osnova sa procjenom karaktera i osjetljivosti krajobraza

Studija krajobraznih vrijednosti Sisačko-moslavačke županije – krajobrazna osnova sa procjenom karaktera i osjetljivosti krajobraza Klijent: Sisačko-moslavačka županijaTrajanje projekta: 2018.Studija krajobraznih vrijednosti predstavlja prostorno plansku podlogu u kojoj se objedinjuju podaci o svojstvenostima i stanju prirodnih, ekoloških, demografskih, kulturnih, povijesnih, estetskih i gospodarskih vrijednosti prostora. Svrha  Studije  krajobraznih  vrijednosti  je  popularizacija  teme  krajobraza  prvenstveno u lokalnoj [...]

Strateška studija utjecaja na okoliš Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem

Strateška studija utjecaja na okoliš Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem