Plan prilagodbe klimatskim promjenama grada Dubrovnika

Klijent: Dubrovačka razvojna agencija DURA d.o.o.
Trajanje projekta: 2019.

Plan prilagodbe klimatskim promjenama grada Dubrovnika izrađen je u sklopu prekograničnog programa suradnje (CBC) Italija-Hrvatska, a kojeg financira EU projekt iDEAL (eng. DEcision support for Adaptation pLan). Glavni partner projekta iDEAL je IRENA – Istarska Regionalna ENergetska koja zajedno s DURA-om (Dubrovačka razvojna agencija) čini dva partnera na projektu iz Hrvatske, dok su talijanske partnere činile Općina Pesaro (Pokrajne Misano i Urbino), Općina Misano Adriatico (Pokrajna Rimini) i regionalni park prirode „Dune costiere da Torre Canne e Torre San Leonardo“. Tehničku podršku projektu kao projekt partner pružalo je Sveučilište u Veneciji (IUAV).

Glavni cilj projekta iDEAL je poboljšanje praćenja klimatskih promjena i planiranje mjera prilagodbe. Planom smo utvrdili kakav efekt klimatske promjene mogu imati na okoliš i na kvalitetu života stanovnika grada Dubrovnika te smo identificirali mjere prilagodbe koje su detaljno razrađene i opisane. 

U suradnji s dionicima i donositeljima odluka na području Grada definirane su najrelevantnije opasnosti i utjecaji klimatskih promjena: Urbani toplinski otoci, Urbane poplave i Porast razine mora. Za navedene utjecaje izrađene su karte ranjivosti uz pomoć kojih su se identificirale najranjivije lokacije unutar Grada. Uz pomoć DSS metode (eng. Decision Support System), koja predstavlja interaktivni sustav za evaluaciju mjera, na temelju podataka i parametara za implementaciju smo odabrali one mjere koje su ocijenjene kao najpovoljnije za prilagodbu klimatskim promjenama grada Dubrovnika.

Zaključno je u okviru Plana definiran i sustav nadzora koji omogućuje ocjenjivanje, s kvantitativnog stajališta, učinkovitosti pojedine mjere koja se odnosi na odabrane utjecaje.

U suradnji s dionicima i donositeljima odluka na području Grada definirane su najrelevantnije opasnosti i utjecaji klimatskih promjena: Urbani toplinski otoci, Urbane poplave i Porast razine mora. Za navedene utjecaje izrađene su karte ranjivosti uz pomoć kojih su se identificirale najranjivije lokacije unutar Grada.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?