Konzervatorsko-krajobrazna studija za urbanistički plan uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Preslop / Punta križa -T13

Klijent: Hilis tri d.o.o.
Trajanje projekta: 2019.

Predmet Konzervatorsko-krajobrazne studije je zona buduće ugostiteljsko- turističke namjene Preslop/Punta Križa koja se nalazi na otoku Cresu, unutar teritorijalno-administrativne jedinice Grada Malog Lošinja (Primorsko-goranska županija), odnosno područja naselja Nerezine. Površina Planirane UPU zone iznosi 3 ha unutar koje je moguća gradnja građevina iz skupine hotela sa pratećim sadržajima.

Vrednovanje je analitički postupak u krajobraznoj arhitekturi koji prepoznaje čovjekov odnos prema krajobrazu. Tehnike vrednovanja počinju određivanjem kriterija ranjivosti kvaliteta krajobraza koja je određena kroz prirodne, kulturne i vizualno-doživljajne kvalitete. Nakon određivanja glavnih kvaliteta analizira se ranjivost tih kvaliteta na moguće promjene. Dio postupka procjene karaktera krajobraza, nakon izrade koncepta ranjivosti prirodnih, kulturnih i vizualnih vrijednosti, odnosi se na osjetljivost krajobraza. Osjetljivost krajobraza podrazumijeva stručnu procjenu promjena karaktera krajobraza s obzirom na stvarnu, odnosno intrinzičnu vrijednost krajobraznih područja i pripadajućih elemenata. S obzirom na ranjivost, odnosno osjetljivost pojedinih elemenata unutar užeg obuhvata Planirane UPU zone određene su mjere zaštite, razvoja i upravljanja krajobrazom.

S obzirom na ranjivost, odnosno osjetljivost pojedinih elemenata unutar užeg obuhvata Planirane UPU zone određene su mjere zaštite, razvoja i upravljanja krajobrazom.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?