About Ires Ekologija

This author has not yet filled in any details.
So far Ires Ekologija has created 63 blog entries.

Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije za razdoblje 2013. do 2016. godine

Reference Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije za razdoblje 2013. do 2016. godine Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije izrađeno je za razdoblje 2013. do 2016. godine sukladno Zakonu i temeljnim dokumentima održivog razvitka i zaštite okoliša i to Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša i Nacionalnom planu djelovanja na okoliš te sukladno posljednjem Izvješću o stanju [...]

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine

Reference Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine Predmetna Strategija definirala je tri cilja: Konkurentno gospodarstvo, Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života te Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode. Svaki cilj podijeljen je na razvojne prioritete Krapinsko – zagorske županije koji sadrže razradu ciljeva, a logično proizlaze iz vizije [...]

Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije do kraja 2020. godine

Reference Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije do kraja 2020. godine Županijska razvojna strategija Virovitičko-podravske županije do kraja 2020.godine je temeljni strateški planski dokument u kojem su određeni glavni ciljevi i prioriteti razvoja te projekti koji će svojom realizacijom doprinijeti ostvarenju postavljene vizije područja. Predmetna Strategija definirala je tri cilja: Povećanje [...]

Studija krajobraznih vrijednosti Sisačko-moslavačke županije – krajobrazna osnova sa procjenom karaktera i osjetljivosti krajobraza

Reference Studija krajobraznih vrijednosti Sisačko-moslavačke županije - krajobrazna osnova sa procjenom karaktera i osjetljivosti krajobraza Studija krajobraznih vrijednosti predstavlja prostorno plansku podlogu u kojoj se objedinjuju podaci o svojstvenostima i stanju prirodnih, ekoloških, demografskih, kulturnih, povijesnih, estetskih i gospodarskih vrijednosti prostora. Svrha  Studije  krajobraznih  vrijednosti  je  popularizacija  teme  krajobraza  prvenstveno u lokalnoj zajednici ali i [...]

Strateška studija utjecaja na okoliš Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem

Reference Strateška studija utjecaja na okoliš Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem EU je 2008. godine donijela Direktivu kojim se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša. Navedenom Direktivom države članice moraju poduzeti potrebne mjere za postizanje ili održavanje dobrog ekološkog stanja u morskom okolišu najkasnije do 2020. [...]

Analiza očuvanosti i potencijala staništa za potrebe razvoja ZI

Reference Analiza očuvanosti i potencijala staništa za potrebe razvoja ZI Analiza očuvanosti i potencijala staništa za potrebe razvoja zelene infrastrukture provedena je za područje unutar obuhvata Grada Siska. Ovo područje karakteriziraju raznolika staništa koja su u većoj ili manjoj mjeri pod utjecajem čovjeka dok su područja s najvećom očuvanošću prirodna područja koja se nalaze unutar [...]

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Rekonstrukcija i sanacija tvrđave sv. Nikole u Šibeniku“

Reference Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Rekonstrukcija i sanacija tvrđave sv. Nikole u Šibeniku“ Projektom je predviđena rekonstrukcija i sanacija tvrđave sv. Nikola za potrebe javne namjene koja je bila zatvorena za javnost. Osim toga, elaboratom je analizirana i nerazvrstana makadamska prometnica koja će, između ostalog, predstavljati i jednu od polazišnih/uvodnih točaka za posjet tvrđavi [...]

Plan prilagodbe klimatskim promjenama grada Dubrovnika

Reference Plan prilagodbe klimatskim promjenama grada Dubrovnika Plan prilagodbe klimatskim promjenama grada Dubrovnika izrađen je u sklopu prekograničnog programa suradnje (CBC) Italija-Hrvatska, a kojeg financira EU projekt iDEAL (eng. DEcision support for Adaptation pLan). Glavni partner projekta iDEAL je IRENA - Istarska Regionalna ENergetska koja zajedno s DURA-om (Dubrovačka razvojna agencija) čini dva partnera na [...]

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Most Slovin – pješački viseći most“ na okoliš

Reference Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Most Slovin – pješački viseći most“ na okoliš Idejnim rješenjem planira se izgradnja pješačkog visećeg mosta koji bi spajao lijevu i desnu obalu rijeke Slunjčice te na taj način unaprijedio turističku infrastrukturu.Realizacijom planiranog zahvata povećat će se kvaliteta prometnih pješačkih kapaciteta te će se postići bolji komunalni standard  stanovnika [...]

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb

Reference Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb Strategija je, sukladno smjernicama o regionalnom razvoju, planski dokument politike regionalnog razvoja kojim se utvrđuju  ciljevi  i  prioriteti  razvoja  urbanog  područja  te kao  takva određuje  opće  smjernice  održivog  društveno-gospodarskog razvoja područja Urbane aglomeracije Zagreb kroz definirane ciljeve kao što je unaprjeđenje kvalitete života, konkurentno [...]