Prilagodba klimatskim promjenama u razvoju infrastrukturnih projekata

Uključivanje prilagodbe klimatskim promjenama u ranim fazama infrastrukturnih projekata može rezultirati većim troškovima za investitore. Međutim, pravovremena implementacija mjera prilagodbe donosi dugoročnu isplativost investicije, posebice ako se započne na vrijeme, istaknula je Ivana Sečanj u kolumni za Poslovni dnevnik.

Ulaganje u prilagodbu klimatskim promjenama ima visoki ekonomski povrat, s manjim troškovima nego nedjelovanje.

Dugoročni cilj infrastrukturnih projekata je osigurati dugotrajan životni vijek i otpornost na nepovoljne ekstremne klimatske uvjete, što zahtijeva procjenu ranjivosti i rizika od klimatskih promjena.

Zašto je važna prilagodba klimatskim promjenama?

Prilagodba klimatskim promjenama za infrastrukturne projekte je neophodna za sprječavanje šteta uzrokovanih ekstremnim vremenskim događajima. Intenzitet štete ovisi o geografskom položaju, razini razvijenosti i ranjivosti projekta.

Treba naglasiti da čak i manji projekti mogu biti izloženi klimatskim promjenama i trebaju se prilagoditi. Razumijevanje prilagodbe na klimatske promjene zahtijeva razmišljanje o tome kako klimatske promjene utječu na projekt, a ne samo o tome kako projekt utječe na klimatske promjene.

Prihvaćanje koncepta prilagodbe klimatskim promjenama i procjena ranjivosti projekta mogu spriječiti buduće investicije u popravak šteta koje su se mogle izbjeći. Ranjivost projekta na klimatske promjene proizlazi iz analize osjetljivosti i izloženosti klimatskim nepogodama. Za procjenu ranjivosti, važno je identificirati relevantne klimatske nepogode na lokaciji projekta.

Kako bi se poduzele odgovarajuće mjere za prilagodbu projekta na klimatske promjene prvo treba procjeniti njegovu ranjivost

Procjena rizika i mjere prilagodbe

Ukoliko se procijeni da je ranjivost projekta visoka ili srednja, potrebno je provesti procjenu rizika. Procjenjuju se vjerojatnost i težina utjecaja vremenskih nepogoda. 

Sukladno Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene 2021.-2027. mjere prilagodbe klimatskim promjenama za infrastrukturne projekte usmjerene su na osiguranje primjerene razine otpornosti na utjecaje klimatskih promjena, uključujući akutne događaje kao što su veće poplave, prolomi oblaka, suše, toplinski valovi, šumski požari, oluje te odroni tla i uragani, ali i kronične pojave kao što su predviđen porast razine mora i promjene u prosječnoj količini padalina te vlažnosti tla i zraka.

Mjere prilagodbe klimatskim promjenama trebaju smanjiti rizik na prihvatljivu razinu. Mjere prilagodbe trebaju osigurati odgovarajuću otpornost na utjecaje klimatskih promjena, uključujući akutne i kronične klimatske događaje.

Priprema na klimatske promjene zahtijeva kontinuirano i plansko provođenje mjera prilagodbe. To može uključivati strukturne i nestrukturne mjere, bez povećanja ranjivosti susjednih gospodarskih i socijalnih struktura. Prilagodba infrastrukturnih projekata klimatskim promjenama treba biti učinkovita i provoditi se od samih početaka razvoja projekta kako bi se osigurala otpornost na buduće klimatske uvjete.

Stojimo vam na raspolaganju u vezi svih informacija na temu prilagodbe klimatskim promjenama.

Ako se s provedbom mjera prilagodbe započne na vrijeme, investicija će se isplatiti.