Potpisani ugovori za izradu strateških studija utjecaja na okoliš u Dubrovniku

Izrađuju se dvije odvojene strateške studije i vode se dva odvojena postupka strateških procjena utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika te Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika. Ugovori su potpisani početkom rujna 2022. u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika.

IRES ekologija preuzela je važan zadatak izrade strateških studija procjene utjecaja na okoliš. Vrijednost ugovora iznosi 481.250 kuna s PDV-om. Ovaj ugovor predstavlja važan korak u procjeni utjecaja na okoliš i održivom planiranju Grada Dubrovnika.

Raspolažemo svim potrebnim resursima da uspješno unutar tvrtke izradimo strateške studije procjene utjecaja na okoliš što je područje kojim se ova tvrtka dominantno bavi, istaknuo je direktor Mario Mesarić.

U sklopu projekta, glavni ciljevi i programska polazišta obuhvaćaju uvrštenje kontaktne (buffer) zone dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika, usklađenje sa smjernicama Konzervatorske podloge, ugradnju mjera radi ublažavanja klimatskih promjena, reviziju planskih rješenja infrastrukturne mreže te preispitivanje i redefiniranje uvjeta i načina gradnje.

Gradonačelnik Mato Franković istaknuo je važnost ovog projekta za skladnost gradnje, poštivanje kulturno-spomeničke baštine i definiranje novih zona urbanog življenja i stanovanja. Uključeni stručnjaci izrađivači prostorno-planskih dokumenata sudjeluju u ovom izazovnom i važnom projektu.

Članak u cijelosti dostupan je na dubrovnik.hr