Ocjena o potrebi procjene zahvata na okoliš (OPUO): Zašto je pravovremena analiza zahvata ključna?

OPUO (Ocjena o potrebi procjene zahvata na okoliš) je važan postupak koji se provodi prije samog pokretanja projekta ili zahvata na okoliš. Njegova svrha je identificirati zahvate koji potencijalno mogu imati značajne utjecaje na okoliš i odlučiti o potrebi daljnje procjene utjecaja (PUO).

Važnost OPUO-a

Proces OPUO-a uključuje nadležno tijelo (npr. Ministarstvo, upravno tijelo) koje procjenjuje utjecaje planiranih zahvata na okoliš na temelju ispitivanja i mjerila. OPUO se temelji na popisu zahvata iz Priloga II. i III. Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš.

Važnost OPUO-a je u identifikaciji potencijalnih utjecaja i podršci donositeljima odluka u prepoznavanju rizika te poduzimanju odgovarajućih mjera. OPUO pruža temeljnu analizu utjecaja zahvata na okoliš kako bi se donijela informirana odluka o daljnjoj procjeni utjecaja putem PUO-a.

OPUO omogućuje uključivanje javnosti, informiranje o zahtjevu za OPUO-om i davanje prilike za iznošenje mišljenja i briga o planiranim zahvatima. To pridonosi transparentnosti, odgovornosti i donošenju odluka na temelju raznolikih informacija i stajališta.

Identifikacija potencijalnih utjecaja, prevencija negativnih posljedica, uključivanje javnosti i promicanje održivog razvoja samo su neki razlozi za važnost OPUO-a u zaštiti okoliša i donošenju informiranih odluka o zahvatima na okolišu.

Ključni koraci u postupku OPUO

  1. Utvrđivanje Priloga II ili III: Prvi korak OPUO postupka je provjera da li se zahvat nalazi na popisu Priloga II ili III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, što određuje primjenu postupka OPUO.
  2. Izrada Elaborata zaštite okoliša: Nakon utvrđivanja potrebe za OPUO-om, slijedi pronalazak ovlaštene tvrtke za izradu Elaborata zaštite okoliša. Input za izradu Elaborata je idejno rješenje s opisom zahvata i/ili tehnološkog procesa.
  3. Postupak OPUO: Elaborat zaštite okoliša se upućuje nadležnom tijelu sa zahtjevom za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Nadležno tijelo (Ministarstvo, upravno tijelo u županiji ili Gradu Zagrebu) provodi postupak OPUO na temelju ispitivanja i mjerila. Tijekom postupka mogu se zatražiti mišljenja drugih tijela i jedinica lokalne i područne samouprave, a javnost se informira o zahtjevu.
  4. Uključivanje javnosti: Jedna važna komponenta OPUO-a je uključivanje javnosti. Informacije o zahtjevu za ocjenu utjecaja na okoliš objavljuju se na mrežnim stranicama nadležnog tijela, pružajući javnosti priliku za iznošenje mišljenja i briga. Uključivanje javnosti pridonosi transparentnosti, odgovornosti i donošenju informiranih odluka.
  5. Razmatranje mišljenja i rješenje: Nakon dostave mišljenja javnosti u roku od 30 dana, nadležno tijelo razmatra mišljenja drugih tijela i jedinica lokalne i područne samouprave o Elaboratu zaštite okoliša. Na temelju toga donosi se rješenje o daljnjoj procjeni utjecaja na okoliš ili isključivanju značajno negativnih utjecaja. 

Četiri su moguća ishoda nakon što se elaborat zaštite okoliša uputi nadležnom tijelu sa zahtjevom za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Saznaj koji su u OVDJE.

IRES ekologija je ovlaštena tvrtka od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša. Imamo iskustvo u izradi Elaborata zaštite okoliša (pogledajte primjer Elaborata koji smo izradili).

Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije ili informativnu ponudu u vezi izrade Elaborata zaštite okoliša!