Elaborat zaštite okoliša za projekt sunčane elektrane Dobra voda

Elaborat zaštite okoliša za tvrtku Neoen izrađen je za sunčanu elektranu Dobra voda.

Sunčana elektrana Dobra voda smještena je u Zadarskoj županiji, u blizini Grada Benkovca, s fotonaponskom elektranom vršne snage 40 MW i 111,132 PV modula. Za planiranu lokaciju izgradnje od 89.95 ha, elementi elektrane (polja fotonaponskih modula, interne trafostanice, priključna trafostanica) zauzet će 86.89 ha (ograđena površina).

Radovi uklanjanja vegetacije i pripreme terena provodit će se izvan razdoblja gniježđenja ptica i parenja (15. veljače – 15. kolovoza). U slučaju nailaska na speleološki objekt, obustavit će se radovi i obavijestiti nadležno tijelo za zaštitu prirode.

Kontrola vegetacijskog pokrova ispod fotonaponskih panela neće se obavljati kemijskim sredstvima, već uz pomoć ispaše ovaca. U suradnji s lokalnim poljoprivrednicima (stočarima), omogućit će se korištenje prostora za ispašu ovaca, čime se očuvaju pašnjaci i omogućava prirodna gnojidba vegetacije, bez mehanizacije.

Korištenje tehnologije jednoosnih uređaja za praćenje i bifacijalnih solarnih panela omogućuje do 35% veću proizvodnju energije (ovisno o lokaciji i albedu tla), što poboljšava povrat energije po instaliranoj snazi. Povećana proizvodnja obnovljive energije rezultira većom uštedom CO2.

Nakon isteka životnog vijeka solarnog postrojenja, provest će se odgovarajuća demontaža, a svi dijelovi će biti reciklirani. Zemljište će biti vraćeno u izvorno stanje ili poboljšano. Održat će se konzultacije sa stručnjacima za usklađivanje s zakonima i ciljevima očuvanja prirode.

Planirani doseg modula od 6 m i razmak između redova od 3,91 m omogućuje više prostora za kretanje životinja i veću insolaciju vegetacije ispod panela bez potpunog zasjenjivanja. Paneli kontinuirano mijenjaju svoju poziciju kroz dan te su u svakom trenutku direktno usmjereni prema suncu, što ne ostavlja prostora za refleksiju u niti jednom smjeru Antirefleksni sloj na panelima, zajedno s korištenjem jednoosne tehnologije i većim razmakom između panela pomaže životinjama u sigurnom slijetanju na tlo bez kolizije. Kod korištenja tehnologije jednoosnih uređaja za praćenje postavlja se manje stupova i pri tome se koristi manje invazivna mehanizacija. Ova tehnologija dopušta savladavanje nagiba iznad 10° bez uklanjanja tla (nivelacija tla nije potrebna), čime dolazi do očuvanja niske vegetacije. Na idućoj slici prikazan je prolazak mehanizacije kroz nisku vegetaciju bez njezina uništavanja.

Slika. Provođenje ispaše ovcama na području solarne elektrane u Australiji, investitora Neoen (Izvor: Neoen)

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?