Program zaštite okoliša Grada Siska 2019.-2022. godine

Klijent: Grad Sisak
Trajanje projekta: 2019.-2020.

Program zaštite okoliša Grada Siska za razdoblje 2019. do 2022. godine predstavlja osnovni dokument koji pruža cjeloviti skup smjernica za sektor zaštite okoliša u četverogodišnjem razdoblju. Osim što prezentira relevantne informacije o stanju i trendovima u okolišu, djelovanju i učinku ljudskih aktivnosti (sektorskih opterećenja) te njihovim učincima na sastavnice i čimbenike u okolišu te zdravlje ljudi, Program na osnovu zaključaka o očuvanosti okoliša u Gradu  Sisku,  definira  ciljeve  i  mjere  za uspostavu  funkcionalnijeg  sustava  zaštite  okoliša  te daljnjeg  očuvanja  i unaprjeđenja stanja okoliša, sukladno Strategiji održivog razvitka Republike  Hrvatske  (NN  30/09),  Nacionalnom planu djelovanja na okoliš (NN 46/02) te ostaloj relevantnoj strateško-planskoj dokumentaciji.

Analizirana tematska područja zaštite okoliša prikazuju smjernice djelovanja, tj. određuju mjere, kojima će  se  u  trenutnim  financijsko–zakonodavno–institucionalnim  okvirima  na najučinkovitiji  i najdjelotvorniji način unaprijediti sustav zaštite okoliša i stanje okoliša Grada Siska. Programom je postavljeno 10 ciljeva koji predstavljaju dugoročno pozitivnu  promjenu  koja  se želi ostvariti u okolišu u budućnosti, a koja će se dogoditi kada se na problemu bude radilo zbog čega vjerojatno u potpunosti neće biti ostvariva u programskom razdoblju.  Ciljevi su dakle uopćeni krajnji rezultati promjene koji su teže mjerljivi.

Programom je postavljeno 10 ciljeva koji predstavljaju dugoročno pozitivnu  promjenu  koja  se želi ostvariti u okolišu u budućnosti, a koja će se dogoditi kada se na problemu bude radilo zbog čega vjerojatno u potpunosti neće biti ostvariva u programskom razdoblju. 

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?