Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije za razdoblje 2013. do 2016. godine

Klijent: Karlovačka županija

Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije izrađeno je za razdoblje 2013. do 2016. godine sukladno Zakonu i temeljnim dokumentima održivog razvitka i zaštite okoliša i to Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša i Nacionalnom planu djelovanja na okoliš te sukladno posljednjem Izvješću o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj 2014. godine (za razdoblje 2009. – 2012.).

Osim tematskih područja zaštite okoliša, Izvješće je obradilo i osnovna prostorna i društvena obilježja Karlovačke županije (geografski položaj, političko-teritorijalni ustroj i mikroregionalne podjele, reljef i geološko-pedološka obilježja, hidrografske značajke prostora, klimatske značajke prostora, bioraznolikost, demografska obilježja te gospodarstvo) te problematiku sudionika zaštite okoliša kao glavnih nositelja provedbe strateško-programsko-planskih dokumenata.

U proces izrade Izvješća o stanju okoliša bile su uključene jedinice lokalne samouprave Karlovačke županije kojima je poslan anketni upitnik, a odgovorile su sve jedinice lokalne samouprave, dakle, 5 gradova i 17 općina.

Izvješće predstavlja „nulto stanje“ okoliša koje će biti osnova za praćenje i ocjenu napretka u području zaštite okoliša u sljedećim razdobljima, kao i za izradu Programa zaštite okoliša Karlovačke županije.

Izvješće predstavlja „nulto stanje“ okoliša koje će biti osnova za praćenje i ocjenu napretka u području zaštite okoliša u sljedećim razdobljima, kao i za izradu Programa zaštite okoliša Karlovačke županije.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?