Project Description

Ocjena o potrebi procjene utjecaja Uređenja retencija na području Virovitičkih jezera na okoliš

Uređenjem retencija na području Virovitičkih jezera planira se uložiti u ribogojstvo, ali i cijeli prostor učiniti privlačniji posjetiteljima. Zbog dugogodišnje sukcesije uslijed napuštanja proizvodnje predmetna jezera su zarasla te je protok vode u njima nedovoljan za gospodarski uzgoj ribe. Zahvatom se planiraju izmuljiti jezera te urediti područje oko njih.

Terenskim uvidom te analizom postojećih podataka ustanovili smo da izvedba zahvata neće negativno utjecati na biološku raznolikost područja te predložili provedbu zahvata.