Project Description

Strateška studija utjecaja VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Popovače na okoliš

Izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Popovača pristupilo se radi ostvarenja kvalitetnijeg prostornog i gospodarskog razvoja Grada Popovače i usklađenja Plana s drugim planskim dokumentima. Naspram mnogobrojne i raznovrsne graditeljske i prirodne baštine posebno se ističe područje regionalnog parka Moslavačka gora i parka prirode Lonjsko polje kojima smo pridali posebnu pozornost prilikom izrade Studije.

U sklopu studije propisali smo mjere zaštite okoliša kako bi se planirani projekti prilagodili okolišnim potrebama. Osim toga predložili smo i praćenje stanja okoliša kako bi se uspješno vrednovala kvaliteta izvedbe zahvata te kako bi se provjerila kvaliteta predloženih mjera ublažavanja negativnih utjecaja istih.