Project Description

Strateška studija utjecaja Strategije razvoja grada Bjelovara 2016.-2020. na okoliš

Cilj Strategije razvoja grada Bjelovara je razvoj urbanog središta tradicionalno poljoprivredne regije, prepoznatljive i zanimljive kulturne i turističke destinacije koja osigurava poticajno okruženje za gospodarstvo, kvalitetan obiteljski život, obrazovanje i rad svih građana.

Strateškom studijom prepoznali smo utjecaje na okoliš koji će biti rezultat provedbe Strategije razvoja Grada Bjelovara 2016. – 2020. te smo zaključili da će biti prihvatljivi za okoliš i ljudsko zdravlje, kao i za zadani strateški cilj: Usuglašenost mjera Strategije sa zahtjevima okoliša i prirode te da se predloženim mjerama i preporukama doprinosi načelu održivog razvoja u viziju predmetne Strategije.