Project Description

Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu

Okvirni plan i program (OPP) izrađuje se u svrhu što točnije provedbe praćenja aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu, izdavanja dozvola, sklapanja ugovora, određivanje naknada, prekršajnih odredbi te kvalitetnijeg uvida, praćenja i predviđanja stanja rezervi ugljikovodika na Jadranu. Provedba OPP-a nužna je za bolju učinkovitost gospodarenja ugljikovodicima, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, u kojem je navedeno da rudno blago ima osobitu zaštitu Republike Hrvatske te se zakonima određuje način na koji se može upotrebljavati i iskorištavati.

Strateškom studijom o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš OPP istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu identificirali smo potencijalno značajne utjecaje provođenja OPP-a na pojedine sastavnice okoliša te sukladno tome predložili mjere čijom provedbom bi se prepoznati utjecaji ublažili.