Project Description

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Jačanje kapaciteta zaposlenika u području daljinskih istraživanja

Kratki opis projekta: Dana 22.09.2020. tvrtka IRES EKOLOGIJA potpisala je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom “Jačanje kapaciteta zaposlenika u području daljinskih istraživanja”, referentna oznaka ugovora KK.03.2.2.03.0129. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Projekt „Jačanje kapaciteta zaposlenika u području daljinskih istraživanja“ osmišljen je kako bi se proširile kompetencije zaposlenika tvrtke IRES EKOLOGIJA  s ciljem unaprjeđenja postojećih usluga u poslovanju tvrtke u području zaštite prirode i okoliša te održivog razvoja. U sklopu projekta, akademski stručnjaci iz područja geoinformacijskih znanosti proveli su osposobljavanje operativnog tima tvrtke u dijelu analize satelitskih snimki, interpretacije digitalnih snimki u svrhu izdvajanja potrebnih informacija te usporedbe dobivenih rezultata sa rezultatima uobičajene analize u procjeni utjecaja na okoliš. Više o projektu možete preuzeti sa sljedećeg linka: Case study.

Cilj projekta: Cilj projekta je jačanje stručnih kapaciteta zaposlenika tvrtke IRES EKOLOGIJA u području daljinskih istraživanja kroz edukaciju vođenu vanjskim stručnjacima s Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku edukacije koja se odvila kroz radionice, tim IRES EKOLOGIJE osposobljen je za korištenje satelitskih snimki čime je povećan kapacitet zaposlenika u području daljinskih istraživanja.
Očekivani rezultati projekta: Unaprjeđenje kvalitete izrade stručnih podloga čime će biti omogućena preciznija procjena potencijalno negativnih utjecaja na prirodu i okoliš.
Ukupna vrijednost projekta: 20.000,00 kn
EU sufinanciranje projekta: 14.000,00 kn
Razdoblje provedbe projekta: 22. rujna 2020 – 11. prosinca 2020
Kontakt osoba za više informacija: Mario Mesarić, mario.mesaric@ires-ekologija.hr
 Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/.
 Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke IRES EKOLOGIJA d.o.o. za zaštitu prirode i okoliša.