Završena HUSZPO konferencija: IRES ekologija sudjelovala sa sedam stručnih radova!

U Vodicama se 14. do 17. rujna 2022. održala peta europska i regionalna konferencija „Okolišne procjene i Europski zeleni plan ’22“ u organizaciji Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO). IRES ekologija sudjelovala sa sedam stručnih radova!

Vodič kroz procjenu utjecaja zahvata na okoliš za investitore

Procjena utjecaja zahvata na okoliš je važan korak za investitore prije ishođenja lokacijske dozvole. Komu se obratiti i odakle krenuti?