Potpisani ugovori za izradu strateških studija utjecaja na okoliš u Dubrovniku

Izrađuju se dvije odvojene strateške studije i vode se dva odvojena postupka strateških procjena utjecaja IDPPU-a i IDGUP-a Grada Dubrovnika.