Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja obvezuje velike gradove, Grad Zagreb i županije u Republici Hrvatskoj na izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja.