Elaborat zaštite okoliša: pregled zakonskih zahtjeva i procesa

Kada planirate investiciju koja uključuje zahvate u prirodi, važno je da ste upoznati sa zakonskim zahtjevima koji se odnose na zaštitu okoliša. Jedan od bitnih dokumenata u tom procesu je elaborat zaštite okoliša. Objasnit ćemo vam što je elaborat zaštite okoliša, za koje zahvate je obavezan te kako vam kao ovlašteni stručnjaci možemo pomoći u procesu izrade.

Novo lice IRES ekologije za 10 godina rada u zaštiti okoliša i prirode

Desetu godišnjicu rada IRES ekologije u zaštiti okoliša i prirode obilježili smo s novim vizualnim identitetom.

IRES ekologija obilježila je 10 godina rada u zaštiti okoliša i prirode

IRES ekologija obilježila je 10 godina uspješnog rada u zaštiti okoliša i prirode u krugu najbližih partnera, suradnika i prijatelja uz prigodni domjenak i druženje.

Potpisani ugovori za izradu strateških studija utjecaja na okoliš u Dubrovniku

Izrađuju se dvije odvojene strateške studije i vode se dva odvojena postupka strateških procjena utjecaja IDPPU-a i IDGUP-a Grada Dubrovnika.

Završena HUSZPO konferencija: IRES ekologija sudjelovala sa sedam stručnih radova!

U Vodicama se 14. do 17. rujna 2022. održala peta europska i regionalna konferencija „Okolišne procjene i Europski zeleni plan ’22“ u organizaciji Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO). IRES ekologija sudjelovala sa sedam stručnih radova!

Vodič kroz procjenu utjecaja zahvata na okoliš za investitore

Procjena utjecaja zahvata na okoliš je važan korak za investitore prije ishođenja lokacijske dozvole. Komu se obratiti i odakle krenuti?