Strateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine

Predmet ove strateške studije je procjena vjerojatno značajnih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi koji bi mogli nastati provedbom Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine, a koji predstavlja temeljni strateško planski dokument.

Elaborat zaštite okoliša za projekt sunčane elektrane Dobra voda

Elaborat zaštite okoliša za tvrtku Neoen izrađen je za sunčanu elektranu Dobra voda u Zadarskoj županiji u blizini Grada Benkovca.

Vodič kroz procjenu utjecaja zahvata na okoliš za investitore

Procjena utjecaja zahvata na okoliš je važan korak za investitore prije ishođenja lokacijske dozvole. Komu se obratiti i odakle krenuti?