Evo koji su mogući ishodi Ocjene o potrebi procjene zahvata na okoliš (OPUO)

Nakon što se elaborat zaštite okoliša uputi nadležnom tijelu sa zahtjevom za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš moguća su četiri ishoda.

BREEAM cerificiranje

Budući da gradnja ima veliki utjecaj na prirodna staništa i bioraznolikost, bitno je smanjiti negativne utjecaje gradnje na okoliš i zadovoljiti ostale kriterije održivosti. Stoga su razvijeni različiti sustavi ocjenjivanja za mjerenje razine održivosti zgrada i osiguravanje najbolje kvalitete na najvišoj razini certifikacije. Jedan od sustava certificiranja je BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology.

Ekološko izvješće i plan povećanja bioraznolikosti

Za potrebe maloprodajnog centra te njihovog plana za proširenje udjela održivo certificiranih zgrada kao dio svoje strategije zaštite okoliša, društva i upravljanja (ESG) napravljeno je ekološko izvješće i plan povećanja bioraznolikosti područja oko trgovačkog centra.

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine

Predmet ove strateške studije je procjena vjerojatno značajnih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi koji bi mogli nastati provedbom Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine, a koji predstavlja temeljni strateško planski dokument.

Ocjena o potrebi procjene zahvata na okoliš (OPUO): Zašto je pravovremena analiza zahvata ključna?

OPUO (Ocjena o potrebi procjene zahvata na okoliš) je važan postupak koji se provodi prije samog pokretanja projekta ili zahvata na okoliš. Njegova svrha je identificirati zahvate koji potencijalno mogu imati značajne utjecaje na okoliš i odlučiti o potrebi daljnje procjene utjecaja (PUO).

Elaborat zaštite okoliša: pregled zakonskih zahtjeva i procesa

Kada planirate investiciju koja uključuje zahvate u prirodi, važno je da ste upoznati sa zakonskim zahtjevima koji se odnose na zaštitu okoliša. Jedan od bitnih dokumenata u tom procesu je elaborat zaštite okoliša. Objasnit ćemo vam što je elaborat zaštite okoliša, za koje zahvate je obavezan te kako vam kao ovlašteni stručnjaci možemo pomoći u procesu izrade.

Agrosolarstvo: Otkrijte prednosti i potencijal ovog inovativnog rješenja

Objavili smo prvi priručnik o agrosolarstvu u Hrvatskoj, dostupan na www.agrosolarstvo.hr.

Novo lice IRES ekologije za 10 godina rada u zaštiti okoliša i prirode

Desetu godišnjicu rada IRES ekologije u zaštiti okoliša i prirode obilježili smo s novim vizualnim identitetom.

Prilagodba klimatskim promjenama u razvoju infrastrukturnih projekata

Prilagodba klimatskim promjenama za infrastrukturne projekte je neophodna za sprječavanje šteta uzrokovanih ekstremnim vremenskim događajima.

IRES ekologija obilježila je 10 godina rada u zaštiti okoliša i prirode

IRES ekologija obilježila je 10 godina uspješnog rada u zaštiti okoliša i prirode u krugu najbližih partnera, suradnika i prijatelja uz prigodni domjenak i druženje.