Elaborat zaštite okoliša za projekt sunčane elektrane Dobra voda

Elaborat zaštite okoliša za tvrtku Neoen izrađen je za sunčanu elektranu Dobra voda u Zadarskoj županiji u blizini Grada Benkovca.