Studija utjecaja na okoliš „Produljenje i rekonstrukcija uzletno-sletne staze: Zračna luka Brač“

Klijent: Aerodrom Brač d.o.o.
Trajanje projekta: 2017.-2019.

Aerodrom Brač je jedna od devet zračnih luka u Hrvatskoj. U promet je pušten 1993. godine, a izgrađen je prvenstveno za potrebe turizma, ali i za opskrbu otoka i turista te za sportsko-rekreativne potrebe. Objekt je od važnosti za Republiku Hrvatsku, omogućuje društveni, gospodarski i kulturni napredak cjelokupnog gravitirajućeg područja i kao takav je nužan za daljnji razvoj ukupnog prometnog sustava, ali i šire – opstanka i povećanje kvalitete života na otoku Braču.

Studijom utjecaja na okoliš prepoznati su pozitivni utjecaji provedbe planiranog zahvata kojim će se povećati kapacitet zračne luke, a time i broj radnih mjesta. Veći broj putnika znači i veći broj turista, odnosno veće tržište i priliku da lokalno stanovništvo plasira svoje proizvode i usluge te da se ostvari diversifikacija turističkog proizvoda, čime se onda diže konkurentnost općine.

Kako povećanje kapaciteta zračne luke osim pozitivnih utjecaja nosi sa sobom i one negativne, posebno kada je riječ o kvaliteti zraka lokalnog područja. Tako su u svrhu što učinkovitije procijene pomoću računalnog programa izradili modele rasprostiranja dimne perjanice kojima je pokazano kako se redovitim korištenjem planiranog zahvata ne očekuje značajno negativan utjecaj na kvalitetu zraka predmetnog područja.

Studijom je propisan niz mjera zaštite okoliša uz čiju je primjenu zaključeno kako je planirani zahvat prihvatljiv za okoliš.

Studijom utjecaja na okoliš prepoznati su pozitivni utjecaji provedbe planiranog zahvata kojim će se povećati kapacitet zračne luke, a time i broj radnih mjesta. Veći broj putnika znači i veći broj turista, odnosno veće tržište i priliku da lokalno stanovništvo plasira svoje proizvode i usluge te da se ostvari diversifikacija turističkog proizvoda, čime se onda diže konkurentnost općine.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?