Studija krajobraznih vrijednosti Sisačko-moslavačke županije – krajobrazna osnova sa procjenom karaktera i osjetljivosti krajobraza

Klijent: Sisačko-moslavačka županija
Trajanje projekta: 2018.

Studija krajobraznih vrijednosti predstavlja prostorno plansku podlogu u kojoj se objedinjuju podaci o svojstvenostima i stanju prirodnih, ekoloških, demografskih, kulturnih, povijesnih, estetskih i gospodarskih vrijednosti prostora. Svrha  Studije  krajobraznih  vrijednosti  je  popularizacija  teme  krajobraza  prvenstveno u lokalnoj zajednici ali i kao ogledan primjer drugim jedinicama lokalne samouprave i ostalim područjima koja žele evidentirati vlastite krajobraze i aktivirati se u funkciji baštinika vlastitog teritorija.

Ciljevi  propisani  projektnim  zadatkom  izrade  Studije  krajobraznih  vrijednosti  Sisačko-moslavačke županije bili su: prepoznavanje, opisivanje  i  kartiranje  općih  i  posebnih  krajobraznih  tipova (krajobrazna područja), ocjena vrijednosti i značaja pojedinih krajobraznih tipova, analiza osjetljivosti i pritisaka na pojedine krajobrazne tipove, izrada smjernica za postupanje s krajobrazima, izrada smjernica za postupanje s krajolicima i preporuke za njihovo uključivanje u procese prostornog, društvenog i gospodarskog planiranja.

Provedena karakterizacija  krajobraza,  zajedno  sa  modelima  ranjivosti  i  osjetljivosti, služe kao temeljni alati za izradu modela privlačnosti i pogodnosti, odnosno za izradu detaljnih planova/aktivnosti na predmetnom području.

Svrha  Studije  krajobraznih  vrijednosti  je  popularizacija  teme  krajobraza  prvenstveno u lokalnoj zajednici ali i kao ogledan primjer drugim jedinicama lokalne samouprave i ostalim područjima koja žele evidentirati vlastite krajobraze i aktivirati se u funkciji baštinika vlastitog teritorija.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?