Strateška studija utjecaja Plana održive urbane mobilnosti Grada Pule na okoliš

Klijent: Grad Pula
Trajanje projekta: 2017.-2018.

Postizanje ciljeva urbane mobilnosti predviđeno je kroz provođenje sljedećih aktivnosti u fazi izrade Plana: pripremu transportnog modela koji će se koristiti kao osnova za određivanje čitavog plana mobilnosti te povećanje broja putnika u javnom prijevozu, planiranje dostupnog sustava prijevoza koji je svima na raspolaganju, tako da urbani javni objekti, uključujući i javni prijevoz, mogu pružati sveobuhvatne usluge, povezivanje javne infrastrukture i sustav parkiranja uz javni prijevoz, osmišljavanje, praćenje i upravljanje sustavom upravljanja prijevozom (ITS-Inteligentni transportni sustavi), te implementacija suvremenog informacijskog sustav za putnike baziranog na višenamjenskim gradskim karticama koje služe i kao vozne karte i planiranje mreže biciklističkih staza u gradu i sustava javnog servisa prijevoza biciklima, razvijanje mreže ne motoriziranog i intermodalnog prijevoza.

Provedbom Plana očekuju se pozitivni utjecaji na okolišne elemente te je strateškom studijom predložena  izrada dokumenta razvoja zelene infrastrukture Grada Pule i dokumenta strateškog razvoja kulturne baštine u sklopu tematskih staza/ruta (pješačkih i biciklističkih) Grada Pule.

Provedbom Plana očekuju se pozitivni utjecaji na okolišne elemente te je strateškom studijom predložena  izrada dokumenta razvoja zelene infrastrukture Grada Pule i dokumenta strateškog razvoja kulturne baštine u sklopu tematskih staza/ruta (pješačkih i biciklističkih) Grada Pule.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?