Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine

Strateška studija utjecaja na okoliš radila se za Krapinsko-zagorsku županiju. Trajanje projekta: 2016.-2017.

Predmetna Strategija definirala je tri cilja: Konkurentno gospodarstvo, Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života te Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode. Svaki cilj podijeljen je na razvojne prioritete Krapinsko – zagorske županije koji sadrže razradu ciljeva, a logično proizlaze iz vizije i ciljeva.

Strateška studija utjecaja na okoliš – mjere

Nakon provedene procjene utjecaja, kako svake mjere posebno, tako i grupiranih unutar razvojnih prioriteta, ustanovljeno je da predmetna Strategija uključuje predložene razvojne potrebe Krapinsko – zagorske županije i područja prirodnih i demografskih resursa,  zaštite  okoliša,  gospodarstva,  poslovne  i  tehnološke  infrastrukture,  tržišta  rada,  društvenih  djelatnosti  i upravljanja  razvojem  bez  konkretnih  intervencija  u  okolišu. Zbog  svega  navedenog, u  ovoj  fazi za  većinu  od  56 predloženih mjera je isključena mogućnost značajnih negativnih utjecaja na komponente okoliša. Kod određenih mjera nije se mogao isključiti nepovoljan utjecaj na okoliš, ali obzirom da na strateškoj razini nisu poznate lokacije aktivnosti, njegov značaj nije bilo moguće točno procijeniti.

Predmetna Strategija definirala je tri cilja: Konkurentno gospodarstvo, Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života te Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode. Svaki cilj podijeljen je na razvojne prioritete Krapinsko – zagorske županije koji sadrže razradu ciljeva, a logično proizlaze iz vizije i ciljeva.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?