Strateška studija utjecaja na okoliš Plana navodnjavanja Varaždinske županije

Strateška studija utjecaja na okoliš za Varaždinsku županiju. Trajanje projekta: 2018.-2019.

Plan navodnjavanja na području Varaždinske županije temelji se na postojećoj pedološko – hidropedološkoj pogodnosti tla, mogućnosti dobave vode, stupnju uređenosti poljoprivrednih površina i uvažavanju namjene prostora prema važećoj prostorno–planskoj dokumentaciji. Sukladno pedološkoj osnovi za razvoj navodnjavanja u Varaždinskoj županiji odabrano je najpogodnije tlo koje se pokazalo kao najveći poljoprivredni potencijal Županije, a nalazi se uz rijeku Dravu koja ima karakterističan fluvio-glacijalni režim koji ni u ljetnim mjesecima ne oskudijeva vodom.

Strateška studija utjecaja na okoliš 

Studija kao razumnu alternativu intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji predlaže u što većoj mjeri prijeći na ekološku poljoprivrednu proizvodnju koja ujedinjuje najbolju praksu zaštite okoliša i klime, visoku razinu biološke raznolikosti i očuvanja prirodnih resursa. Ono po čemu je ekološka proizvodnja specifična i uvelike se razlikuje od ostalih tipova proizvodnje jest to što zabranjuje primjenu lijekova, kemijskih agrocida, pesticida, umjetnih mineralnih gnojiva te drugih kemijskih sredstava, a prednost daje prirodnim metodama zaštite i gnojidbe kao što je sjetva otpornih sorata, plodored, bakterijski preparati za obranu od štenika i dr.

Studija kao razumnu alternativu intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji predlaže u što većoj mjeri prijeći na ekološku poljoprivrednu proizvodnju koja ujedinjuje najbolju praksu zaštite okoliša i klime, visoku razinu biološke raznolikosti i očuvanja prirodnih resursa.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?