Reference

Strateška studija procjene utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu

Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu izrađuje se u svrhu boljeg praćenja aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika. Provedba Okvirnog plana i programa nužna je za bolju učinkovitost gospodarenja ugljikovodicima u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske.

Strateška studija identificirala je potencijalno značajne utjecaje provođenja Okvirnog plana i programa na pojedine sastavnice okoliša, kao i zakonska ograničenja korištenja prostora. Iako su za okolišne ciljeve propisane mjere ublažavanja negativnih utjecaja provedbe Okvirnog plana i programa, zbog dodatne predostrožnosti studijom se predlaže neprovođenje planiranih aktivnosti unutar planiranih u područjima zona sanitarne zaštite, zaštićenom obalnom području mora te u području uređenih i neuređenih inundacijskih pojaseva vodotoka i stajaćica Panonskog bazena i Dinarida.

Klijent: Agencija za ugljikovodike
Trajanje projekta: 2015.

Usluge koje nudi Ires ekologija

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?