Strateška studija o utjecaju na okoliš Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije

Klijent: Krapinsko-zagorska županija
Trajanje projekta: 2016.-2017.

Kao rezultat shvaćanja nužnosti da se turizam Krapinsko-zagorske županije na profesionalan način objektivizira i postavi dugoročan plan razvoja s jasno identificiranim željama i aspiracijama koje uključuju ne samo javni sektor, već i očekivanja privatnog sektora pristupilo se izradi projekta Održivi turizam KZŽ: Master plan turizma 2016. – 2025.

Zaključno je da dimenzije i tipologija novih građevina unutar planiranih kompleksa ne smiju stvoriti novi prostorni red ili mjerilo koji nije u skladu s karakterom i krajobraznim vrijednostima prostora te je propisana izrada krajobraznog elaborata kao stručne podloge u daljnjim fazama razvoja projekata. Strateškom studijom provedena je analiza nakon koje su propisane mjere zaštite okoliša, uz čije poštivanje nije ugroženo ostvarivanje strateškog cilja „Usuglašenost ciljeva i projekata razvoja turizma sa zahtjevima okoliša i prirode“.

Zaključno je da dimenzije i tipologija novih građevina unutar planiranih kompleksa ne smiju stvoriti novi prostorni red ili mjerilo koji nije u skladu s karakterom i krajobraznim vrijednostima prostora te je propisana izrada krajobraznog elaborata kao stručne podloge u daljnjim fazama razvoja projekata.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?