Projekti

ires-ekologija-zaštita-okoliša

Naše znanje i iskustvo pretočili smo u više od 200 uspješnih projekata za klijente koji sežu od ministarstava do malih poduzetnika.

Uzimajući u obzir specifičnost svakog projekta, vodimo se načelima povjerenja, sistematičnosti i odgovornosti.

Naš interdisciplinarni tim prati projekt tijekom cijelog projektnog ciklusa, od planiranja do njegove provedbe, u skladu s potrebama poslovnog partnera te uvažavajući načela zaštite prirode i okoliša.

Proces suradnje

Upoznavanje

Prije početka rada na projektu vas upoznajemo i slušamo što želite postići sa projektom kako bismo vam ponudili najprihvatljivije rješenjeOd početka njegujemo partnerski odnos i suradnju na obostrano zadovoljstvo. 

Priprema projekta

Vaše inpute prilagođavamo optimalnoj praksi i metodologiji rada kako bismo usuglasili konačni projektni zadatak. Detaljno razrađen terminski plan omogućava vam praćenje svih faza projekta.

Rad na projektu

Naš interdisciplinarni tim sagledava sve okolišne aspekte projekta. Za svaki rizik projekta nudimo rješenje. Izvještavamo vas redovito o napretku pružamo konzultativnu podršku do završetka projekta.

Neki od projekata na kojima smo radili

Reference Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Glavni cjevovod Đevrske – Bratiškovci, pristupni put i vodosprema“ na okoliš Cilj ovog projekta je omogućavanje opskrbe vodom potrošača iz neopskrbljenih naselja u zaleđu Skradina. Idejni projekt uključuje izgradnju

Reference Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Izgradnja pregrade na rukavcu starog toka rijeke Drave“ Preklapanjem svih planiranih aktivnosti s područjima ekološke mreže provedena je analiza mogućih utjecaja aktivnosti Plana te je ustanovljeno

Reference Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš „Izgradnja sunčane elektrane Barbičin“ Planirani zahvat odnosi se na izgradnju samostojeće sunčane elektrane, snage 5 MW, koja bi zauzela oko 15 ha površine na otoku Krk

Reference Plan prilagodbe klimatskim promjenama grada Dubrovnika Plan prilagodbe klimatskim promjenama grada Dubrovnika izrađen je u sklopu prekograničnog programa suradnje (CBC) Italija-Hrvatska, a kojeg financira EU projekt iDEAL (eng. DEcision support for Adaptation pLan). Glavni