Projekti

ires-ekologija-zaštita-okoliša

Naše znanje i iskustvo pretočili smo u više od 200 uspješnih projekata za klijente koji sežu od ministarstava do malih poduzetnika.

Uzimajući u obzir specifičnost svakog projekta, vodimo se načelima povjerenja, sistematičnosti i odgovornosti.

Naš interdisciplinarni tim prati projekt tijekom cijelog projektnog ciklusa, od planiranja do njegove provedbe, u skladu s potrebama poslovnog partnera te uvažavajući načela zaštite prirode i okoliša.

Proces suradnje

Upoznavanje

Prije početka rada na projektu vas upoznajemo i slušamo što želite postići sa projektom kako bismo vam ponudili najprihvatljivije rješenjeOd početka njegujemo partnerski odnos i suradnju na obostrano zadovoljstvo. 

Priprema projekta

Vaše inpute prilagođavamo optimalnoj praksi i metodologiji rada kako bismo usuglasili konačni projektni zadatak. Detaljno razrađen terminski plan omogućava vam praćenje svih faza projekta.

Rad na projektu

Naš interdisciplinarni tim sagledava sve okolišne aspekte projekta. Za svaki rizik projekta nudimo rješenje. Izvještavamo vas redovito o napretku pružamo konzultativnu podršku do završetka projekta.

Neki od projekata na kojima smo radili

Reference ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA za projekt „Novi most i pristupna cesta preko Kupe u Pokupju na D228 Od km 0+000,00 (cca. km 25+22,0 – D228) do km 0+615,32 (cca. km 24+350,0 – D228)“ Svrha zahvata

Reference Program zaštite okoliša Grada Siska 2019.-2022. godine Program zaštite okoliša Grada Siska za razdoblje 2019. do 2022. godine predstavlja osnovni dokument koji pruža cjeloviti skup smjernica za sektor zaštite okoliša u četverogodišnjem razdoblju. Osim

Reference Konzervatorsko-krajobrazna studija za urbanistički plan uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Preslop / Punta križa -T13 Predmet Konzervatorsko-krajobrazne studije je zona buduće ugostiteljsko- turističke namjene Preslop/Punta Križa koja se nalazi na otoku Cresu, unutar teritorijalno-administrativne jedinice

Reference Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Izgradnja pregrade na rukavcu starog toka rijeke Drave“ Projektom se predviđa izgradnja pregrade na rukavcu starog toka rijeke Drave kojom bi se podigao nivo vodnog lica