Projekti

ires-ekologija-zaštita-okoliša

Naše znanje i iskustvo pretočili smo u više od 200 uspješnih projekata za klijente koji sežu od ministarstava do malih poduzetnika.

Uzimajući u obzir specifičnost svakog projekta, vodimo se načelima povjerenja, sistematičnosti i odgovornosti.

Naš interdisciplinarni tim prati projekt tijekom cijelog projektnog ciklusa, od planiranja do njegove provedbe, u skladu s potrebama poslovnog partnera te uvažavajući načela zaštite prirode i okoliša.

Proces suradnje

Upoznavanje

Prije početka rada na projektu vas upoznajemo i slušamo što želite postići sa projektom kako bismo vam ponudili najprihvatljivije rješenjeOd početka njegujemo partnerski odnos i suradnju na obostrano zadovoljstvo. 

Priprema projekta

Vaše inpute prilagođavamo optimalnoj praksi i metodologiji rada kako bismo usuglasili konačni projektni zadatak. Detaljno razrađen terminski plan omogućava vam praćenje svih faza projekta.

Rad na projektu

Naš interdisciplinarni tim sagledava sve okolišne aspekte projekta. Za svaki rizik projekta nudimo rješenje. Izvještavamo vas redovito o napretku pružamo konzultativnu podršku do završetka projekta.

Neki od projekata na kojima smo radili

Reference Studija utjecaja na okoliš „Produljenje i rekonstrukcija uzletno-sletne staze: Zračna luka Brač“ Aerodrom Brač je jedna od devet zračnih luka u Hrvatskoj. U promet je pušten 1993. godine, a izgrađen je prvenstveno za potrebe

Reference Studija krajobraznih vrijednosti Sisačko-moslavačke županije – krajobrazna osnova sa procjenom karaktera i osjetljivosti krajobraza Studija krajobraznih vrijednosti predstavlja prostorno plansku podlogu u kojoj se objedinjuju podaci o svojstvenostima i stanju prirodnih, ekoloških, demografskih, kulturnih,

Reference Strateška studija utjecaja „Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone uvala Široka“ na okoliš Unutar obuhvata Plana smješteno je turističko naselje sa zonom vila i pratećih sadržaja (zona oznake T2-1) i zonom isključivo

Reference Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u dolini Neretve Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u dolini Neretve i uspostava mjera za praćenje posjetitelja (u daljnjem tekstu: Plan) dokument je kojim se nastoji uspostaviti održiv pristup poboljšanju načina