Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Siska za razdoblje od 2019. do 2022.godine

Klijent: Grad Sisak
Trajanje projekta: 2019.

Osnovni cilj Programa  zaštite zraka je zaštita i trajno poboljšanje zraka na području Grada  Siska s  posebnim  naglaskom  na onečišćujuće tvari s obzirom na koje je zrak u Gradu II. kategorije kvalitete.

Ukupna analiza stanja emisija u zrak prema vrsti izvora pokazala je da od ukupne količine tvari koje se ispuštaju u zrak dominantnu ulogu ima CO2, kao predstavnik stakleničkih plinova, s više od 87 %. U smislu onečišćenja zraka s više od 97 % u ukupnoj količini emitiranih tvari koje onečišćuju zrak ima CO.

Programom smo definirali kriterije za ocjenu ciljeva i mjera zaštite zraka te ciljeve i mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka, zaštitu ozonskog sloja i prilagodbu klimatskim promjenama po sektorima utjecaja s redoslijedom, rokovima i obveznicima provedbe mjera, procjenom sredstava za njegovu provedbu, kao i mjere za praćenje njegove provedbe.

Ukupna analiza stanja emisija u zrak prema vrsti izvora pokazala je da od ukupne količine tvari koje se ispuštaju u zrak dominantnu ulogu ima CO2, kao predstavnik stakleničkih plinova, s više od 87 %. 

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?