Reference

Program zaštite okoliša Sisačko-moslavačke županije 2018.-2021. godine

Program zaštite okoliša Sisačko-moslavačke županije izrađen je za razdoblje 2018. do 2021. godine sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, a osnovu za izradu Programa predstavlja Izvješće o stanju okoliša Sisačko-moslavačke županije 2011.-2014. godine.

Zbog vremenskog odmaka zadnjeg Izvješća o stanju okoliša Sisačko-moslavačke županije 2011. do 2014. godine i ovog Programa, relevantne informacije o stanju i trendovima u okolišu, djelovanju i učinku ljudskih aktivnosti (sektorskih opterećenja) te njihovim učincima na sastavnice okoliša i zdravlje ljudi nekog područja u okviru Programa analizirani su za razdoblje zadnje četiri godine (2014.-2017.) kako bi stanje očuvanosti okoliša bilo što aktualnije prezentirano te kako bi ciljevi i mjere za uspostavu funkcionalnijeg sustava zaštite okoliša bili što relevantniji u odnosu na aktualno stanje.

Programom zaštite okoliša Sisačko-moslavačke županije postavili smo 9 ciljeva koji predstavljaju dugoročno pozitivnu promjenu koja se želi ostvariti u okolišu u budućnosti. U okviru svakog cilja raspisali smo i mjere zaštite koje okoliša predstavljaju zadatke koje subjektima provedbe mjera ukazuju što treba napraviti, kada, na koji način i čime kako bi sačuvala ili poboljšala razina očuvanosti okoliša u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Klijent: Sisačko-moslavačka županija
Trajanje projekta: 2017. – 2018.

Usluge koje nudi Ires ekologija

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?