Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja obvezuje velike gradove, Grad Zagreb i županije u Republici Hrvatskoj na izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja.

Program se fokusira na mjere koje će smanjiti emisije stakleničkih plinova i prilagoditi se klimatskim promjenama. Ove mjere se propisuju na lokalnoj razini kako bi se uzeli u obzir specifični uvjeti i potrebe svake zajednice.

Ono što je važno znati da se financiranje mjera može osigurati iz različitih izvora. Više informacija donosimo u nastavku.

Zašto ste obavezni izraditi Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja?

Republika Hrvatska pridržava se europskih i međunarodnih propisa o ublažavanju klimatskih promjena, prilagodbi na klimatske uvjete i zaštiti ozonskog sloja.

U tu svrhu, donesen je Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19), koji zahtijeva izradu nekoliko strategija, planova i programa na nacionalnoj razini.

Ti dokumenti imaju specifične ciljeve i mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova, prilagodbu na klimatske promjene i zaštitu ozonskog sloja, a moraju se donijeti u određenom vremenskom okviru.

Temeljni dokumenti o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja su:

  1. Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj (NN 46/20)
  2. Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske (NN 63/21)
  3. Akcijski plan za provedbu Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj
  4. Akcijski plan za provedbu Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske
  5. Integrirani energetski i klimatski plan Republike Hrvatske
  6. Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja.

Primjeri mjera u Programu ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbi klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja

Program određuje mjere koje se trebaju primijeniti da bi se smanjio utjecaj ljudi na ozonski sloj i klimatske promjene, te ublažile negativne posljedice.

Mjere se odabiru po principu troškovne učinkovitosti i njihovog utjecaja na smanjenje emisija stakleničkih plinova i druge sastavnice okoliša, te mogu biti korisne za gospodarstvo.

Primjeri mjera su povećanje uporabe obnovljivih izvora energije, poboljšanje sustava za navodnjavanje poljoprivrednih površina kako bi se smanjio utjecaj suše na usjeve i zabrana proizvodnje i uporabe tvari koje oštećuju ozonski sloj.

Ove mjere provode državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima.

Mogućnosti financiranja Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja

Financiranje mjera klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja osigurava se iz državnog, regionalnih i lokalnih proračuna, fondova EU i međunarodnih banaka.

Nositelji troškova su tijela državne uprave, regionalne i lokalne samouprave. Za veće projekte, poput infrastrukturnih zahvata, moguće je aplicirati za financiranje iz fondova EU.

FZOEU je u travnju 2023. objavio Javni poziv za financiranje izrade Programa ublažavanja klimatskih promjena, Akcijskih planova energetskog razvoja i Izvješća o provedbi. Prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda do 15.000,00 €, uz sufinanciranje od 40% do 80% opravdanih troškova.

IRES ekologija je ovlaštena tvrtka od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša. Imamo iskustvo u izradi Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja.

Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije ili informativnu ponudu u vezi izrade Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja!