IV. Izmjene i dopune PP Karlovačke županije

Strateška studija utjecaja na okoliš ciljanih IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovačke županije Izrada Ciljanih IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije pokrenuta je kako bi se provelo usuglašavanje Prostorno planske dokumentacije Karlovačke županije. Osnovni cilj navedenih Izmjena i dopuna je omogućiti izgradnju nove dvokolosječne pruge i njezino povezivanje na postojeću mrežu pruga [...]