Master plan održive urbane mobilnosti Grada Šibenika

Strateška studija utjecaja na okoliš Master plana održive urbane mobilnosti Grada Šibenika Master plan održive urbane mobilnosti Grada Šibenika izrađen je kako bi se osigurao održiv razvoja sektora i postigao integrirani sustav planiranja prijevoza na svim razinama. Cilj mu je je identificirati potrebe lokalne mobilnosti, razviti sveobuhvatni alat za planiranje neovisno o izvorima sredstava, analizirati [...]