II. Izmjene i dopune PP Sisačko-moslavačke županije

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije Izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Sisačko-moslavačke županije pristupilo se radi ostvarenja optimalnog iskorištavanja prostora uz osiguranje prostora javnog interesa, opremanja infrastrukturom i usklađenja Plana s drugim planskim dokumentima. Studijom smo, za sve utjecaje za koje je utvrđeno da mogu [...]