Uređenje Virovitičkih jezera

Ocjena o potrebi procjene utjecaja Uređenja retencija na području Virovitičkih jezera na okoliš Uređenjem retencija na području Virovitičkih jezera planira se uložiti u ribogojstvo, ali i cijeli prostor učiniti privlačniji posjetiteljima. Zbog dugogodišnje sukcesije uslijed napuštanja proizvodnje predmetna jezera su zarasla te je protok vode u njima nedovoljan za gospodarski uzgoj ribe. Zahvatom se planiraju izmuljiti jezera [...]